Kiwa Oesterbaai

 

Kiwa Oesterbaai Balkan je deo Kiwa Compliance International. Kiva Compliance International je međunarodno preduzeće za e-TIC, što znači da sve naše kompanije rade na polju testiranja, inspekcije i konsultacija u kombinaciji sa obrazovanjem i e-uslugama (data usluge), koje svakodnevno rade na upravljanju rizicima i usklađenošću.

Nastojimo stvoriti zdravo okruženje za život i rad bez azbesta, keramičkih vlakana, legionele, hemikalija, mikrobioloških organizama ili drugih supstanci i situacija koje su potencijalno opasne po zdravlje ljudi ili mogu naškoditi životnoj sredini. Naši stručnjaci rade na razvoju rešenja za različita pitanja iz zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti, omogućavajući sadašnjim i budućim generacijama da uživaju u optimalnom okruženju za život i rad. Kiwa Compliance International trenutno zapošljava preko 800 ljudi. Pored značajnog rasta u Holandiji, organizacija se širi i u Belgiji, Luksemburgu, Francuskoj, Nemačkoj, Skandinaviji, Engleskoj, Škotskoj, Španiji i na Balkanu.

 Read more »

 

Sertifikovana ispitivanja azbesta (EU)

Opasni materijali i supstance bili su i primenjuju se u mnogim zgradama, plovilima, industrijskoj opremi, fabrikama ili naftnim postrojenjima širom sveta. U oblasti opasnih materija i supstanci pružamo EU sertifikovana ili akreditovana ispitivanja, programe praćenja, procene rizika i savete.
Read more

Procjene rizika uključujući i plan upravljanja (EU)

Programi za upravljanje rizikom i usklađenošću zasnovani na IKT-u, poboljšanje podataka, pretraga podataka, pokazatelji i direktan i tačan uvid u vaše postojeće rizike su važan deo našeg portfelja usluga za upravljanje rizicima i usklađenošću.
Read more

Projekat uklanjanja azbesta

U slučaju pronalazenja azbesta, taj deo se mora ukloniti/sanirati a prostorija očistiti. Proces se radi da bi se sprečila dalja kontaminacija azbesta koja može štetno da utiče na zdravlje i bezbednost ljudi koji rade ili su u kontaktu sa tom regijom gde je ustanovljeno postojanje azbesta.
Read more

Akreditovane laboratorije za analizu azbesta (EU)

Naše laboratorije nude nezavisna akreditovana ispitivanja u skladu sa najnovijim standardima. Imamo laboratorije u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji, Belgiji i Španiji. Ovde analiziramo uzorke azbesta iz celog sveta i možemo testirati materijale širom Evrope u roku od 24 sata.
Read more

Due diligence za investitore u nekretninama i imovinama

Kao vlasnik nekretnine Vi ćete očigledno želeti da sprečite da užitak u radu i užitak korisnika u samoj nekretnini budu ugroženi azbestom i drugim opasnim supstancama, legionelom itd. Kompanija Kiwa Compliance može da vam pomogne po tom pitanju.
Read more

Obrazovni i edukativni centar

Poboljšanje znanja, svesti o riziku i percepcije rizika je suštinski element našeg paketa usluga upravljanja rizicima i usklađenošću. Sticanje znanja o rizicima i kombinovanim pitanjima vezanim za zdravlje pomažu nam na pravom putu ka zdravom životnom i radnom okruženju i sprečavanju nepotrebnog izlaganja.
Read more

 

Kontakt

  • Gavrila Principa 57
  • 11000 Beograd
  • t++38 165 2006 448
  • t+31 (0)50 - 549 44 90
  • f+31 (0)10 - 208 84 33
  • eOgnjen.Opalic@kiwaoesterbaai.nl
Kontaktirajte nas direktno